Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Προεδρικός σύμβουλος επι μυλλωμένων


Μέσα στο φιλελεύθερο κάθουμαι τζιαι θκιαβάζω
λιλλίν διά ο πρόεδρος τζιαι που το κάχρι σπάζω.

Αθκιασερούς ποτζιεί-ποδά τάχα μου συνεργάτες
ποτζιείνους τους αχάπαρους που δείχνουν οι πατάτες

ένας κόφκει τα νύσσια του, άλλος τον ιξιουρίζει
ένας ξυπνά τον το πρωί, τζαι άλλος τον τζιυμίζει

στην κλίκκ'αθθέλεις πρόεδρε, βάλε με τζιαι εμένα
μερόνυκτα να σου λαλώ, στο φτίν σου μυλλωμένα

Μαζί να πίννουμεν ποτά,μαζί να τραουδούμε
μαζί εις τα μνημόσυνα για να κυκλοφορούμε

Ερκουνται στο Κυπριακό, μιάλες επιτυχίες
π'όν θα μιλάς,εννά τσιαττάς,εις τες συνομιλίες