Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΆΔΕΤΕ ΔΑ ΡΕ ΧΩΡΚΑΝΟΙ,ΔΕΙΓΝΩ ΣΑΣ ΜΕ ΚΑΜΑΡΙ
ΙΝΤΑ ΜΠΟΥ ΗΒΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΑΝ ΣΕΡΤΑΡΙ
ΤΟΥ ΑΖΙΝΟΥ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ ΣΕ ΤΖΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΛΛΟΥΕΣ
ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΑΧΤΕΣ ΚΟΡΟΥΕΣ

ΕΓΥΡΙΖΕΝ ΠΟΤΖΙΕΙ ΠΟΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΧΑΛΛΑΕΣ
ΕΠΟΥΛΑΝ ΤΖΑΙ ΓΟΡΑΖΑΣΕΙΝ ΑΔΡΩΠΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΖΙΥΡΑΕΣ
ΕΓΟΡΑΖΕΝ Ο ΚΑΦΕΤΖΙΗΣ Ο ΡΑΦΤΗΣ ΤΖ'Ο ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ
Ο ΠΟΥΣΣΤΙΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ ΤΖΙΑΙ Ο ΜΑΧΑΛΛΕΠΑΡΗΣ

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

οι ειδικοί του γαμησιού

Μες σε παρέα αρσενικών αν ιβρεθείς νν'ακούσεις
πελλάρες σσίλλιες το λεπτό τζιαι το μυαλό θα κρούσεις

μιλούν σαν επιστήμονες μα εν εχουν χαπάρι
διουν αβέρτα συμβουλές,τζ'ο χάρος όποιον πάρει

Εν έσσιει τίποτε ολάν που εν έχουν ιδέα
τα λόγια τους εν πόρτοι,χαρκούνται εν σπουδαία

Για το γαμήσιν αν μιλούν εν μιάλη ατυχία
γιατί ούλλοι νομίζουσιν πως έχουσιν πτυχία

Τάχατες καταλάβουσιν τι θέλει μια γεναίκα
τζιαι πως την πελλανίσκουσιν εννιά βολές στες δέκα

τες στάσεις ούλλες έχουν τες στο ρεπερτόριόν τους
καμιά εν τζιαι βαρκέται αν είναι στο πλευρόν τους

αννέν για αντίσύλληψη έχουσιν δοχτοράτο
ανάθθεμα αν ξέρουσιν τί γίνεται τζιει κάτω

λαλώ σας εν αχάπαροι-λλία λαλώ ακόμα
γι'αυτόν πολλές παντρεύκουνται με την τζιοιλλιά στο στόμα

ποττές τους εν κουράζουνται, αντέχουν με τες ώρες
γιατί εν τους εξάγουσιν τζιαι εις τες ξένες χώρες;

μούζιν να έχουσιν ολάν οι άλλοι ευρωπαίοι
οι πιό γαμιάες του χωρκού,είμαστεν οι κυπραίοι

Του σεξ πανεπιστήμιο, πρόεδρε αθθα κάμεις
5 σιιλλιάες χωρκανούς να βάλεις για πρυτάνεις

Τζ'αθθ'ελεις να χαμογελώ,να μεν εχω μαράζι
βάλε τζιαι μέ σε μιαν γωνιά να κάμνω μόνο χάζι

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

τα χτηνά

έκατσα εσκέφτηκα τζιαι θέλω να σας γράψω
τζια πως γαμούσιν τα χτηνά για να σας περιγράψω

ο άππαρος ο σσιοίρος , ο σσιύλλος τζιαι ο γάρος
μα κομα τζι' ο ελέφαντας τζι'ο τζερραθκιάς ο κλιάρος

....συνεχίζεται (πάω Σκάλα,εννα το τερκάσω μες το αροπλάνο)

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

καλοτζιαίριν

Το καλοτζιαίριν που γαμάς κλείε τα παραθύρκα
να έσσιεις νάκκον αντροπή , μέν κάμνεις παναύρκα

ακούουν οι γειτόνισσες τζιαι βάλλουσιν δαχτύλι
ξυπνούσιν συντρομάσσουνται τζιαι λάσσουσιν οι σσιύλλοι

Κυστούσιν οι κοτζιάκαρες,θωρούν τα ούλλα μαύρα
του γέρου η βίλλα η πασσιά εγίνην αλιζαύρα

Αμαν ακούσει ο παπάς βάλλει σε τζιαι νηστεύκεις
εν τζιαι γαμά ο αχάπαρος,μεν του πολλοπιστεύκεις

Δίσπυροι τζιαι στενάχωροι ακούουν τζιαι οι γέροι
γιατί η παλιοκοτζιάκαρη ποττ'έν τους βάλλει σσιέρι

Τζιαι αν ιδρώννεις κάμποσον τζιαι εν τα φκάλλεις πέρα
γείρε τζιαι ππέσε τζιαι κανεί,αρκεύκεις άλλη μέρα