Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

η μεταμόσχευση

έναν παλιόν ανέκδοτο λαλώ να σας θυμήσω
το δράμαν κάποιου άτυχου δαμε 'ννα σατυρίσω

Σ' ατύχημαν εμπλέχτηκεν  ο γέριμος στη στράτα
τζιαι άμαν εποφύρτηκεν είπαν του τα μαντάτα

είκοσι ώρες βάσανο μέσα στο χειρουργείο
μα είσαι κομα ζωντανός,έξερε έννεν λλίο

εννάν η ζωή σου δύσκολη τζιαι μάθε το γιατί
την βίλλα σου που έλυσεν εκόψαν οι γιατροί

άβιλλος για πολλύν τζιαιρόν έμεινεν μήνες έξι
μα'τουν πολλύν το βάσανο  έτσι για να τ'αντέξει

έθελεν μεταμόσχευσην να 'σσιει βίλλαν σαν πρώτα
ποτζιεί-ποδά για ειδικόν εγύρευκεν τζι' αρώταν

ήβραν του καλύττερον τζιαι πέψαν τον τζιαι πήε
"εννα ξαναγαμήσεις" είπεν του σαν τον είεν

μες το ψυγείον έν έχω βίλλαν μα έν πειράζει,
έχω μιαν προβοσκίδα,να δούμεν αν ταιρκάζει

η εχχείρηση επέτυχεν τζιαι πήαν ούλλα πρίμα
τζι'ο ασθενής εστράφηκεν ύστερις πό'ναν μήνα

έσιιει κανέναν πρόβλημαν το όργανον καλέ μου;
οξά γαμάς όπως παλλιά μόνον αλήθκιαν πέμου!

γαμώ τζιαι ρέσσω ρε γιατρέ καλύττερα που πρώτα
για να πιστέψεις σίουρα τζιαι την γεναίκαν ρώτα

μα 'σσιει μιαν λεπτομέρεια που με ανασατώννει
άμαν να 'βρει φυστούτζια,τον κώλο μου γεμώννει

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Η δύναμη του μυαλού

 έθελα να'μουν μέντταλιστ μόνο για ένα μήνα
να φέρνω με τα μάθθκια μου στες κορασσιές τη στρίνα

ξέρετε, έθθα εζάωννα πηρούνια-κουταλούθκια
θα έκαμνα ξιμαρισσιές τζιαι όι μουσκουρούθκια

θα έστρωννα την άτιμην την πόρνην κοινωνία
γαμήσιν νά 'σσιει κάμποσον τζιαι όι αδικία

να τρέχουνται οι όξινες βίλλον να πεθυμούσιν
να μεν κάμνουν τες δύσκολες τζιαι να διορθωθούσιν

τζιείνοι που εν αξόρτωτοι με βίλλαν ψοφηζμένη
να έβρρουν το χαμόγελο τζιαι τζιείνη κουρτισμένη

ούλα εννα δουλεύκουσιν  ελβετικόν ρολόιν
ναν η ζωή μας χάχχανον τζιαι όι μοιρολόιν