Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Καταχρήσεις και μακροζωία

΄Ενας παπάς εσκέφτηκεν τζ΄ έκαμεν τούντην πράξη
με πείραμαν βιολογικό το ποίμνιο να διδάξει.

Πως προκομμένα να την ζούν θα πρέπει την ζωήν τους
τζιαι πως καταχρήσεις εν η καταστροφή τους

Τέσσερις πότσες γυάλλενες πκιάννει που τον μπακκάλλη
Σκουλούτζια-μαυροσκούλουκα βρίσκει τζιαι μέσα βάλλει

Την μιαν την πότσαν αφηκεν, όφκερην τζιαι στουππώνει
καπνόν, τζιαι χύμαν τζαι κρασίν τες άλλες τες γεμώννει.

Κυριακήν στη κήρυγμαν,λαλεί τους τα ωραία,
περήφανος τζιαι κορτωτός, για τούτην την ιδέα

"Μόνον εις τον αέραν οι σκούλουτζιοι εζήσαν
στες τρείς πότσες τες άλλες αμέσως εψοφήσαν"


Λαλεί τους, τούντο πείραμαν έκαμα να σας δείξω
της κοινωνίας τες πληγές θέλω να υποδείξω

τι εν που καταλάβετε αμνοί μου, αρωτώ σας
τζιαι ποιές εν ΄πον οι σκέψεις που κάμνει το μυαλό σας;

"Εννα σου πώ εγώ παπά ίντα'μπου καταλάβω
τζιαι μέν ξαρκάς βιάζουμαι, πρώτη να μεταλάβω"

 Λαλεί του μια κοτζιάκαρη που τουν κρυφτή που πάντα
 ητουν στους ενενήντα,σσιηράτη που σαράντα..

"Εννα μας φάν οι σκούλουτζιοι, το σκότος τζιαι το χώμα
Αν κόψουμεν γαμήσιν, τσιάρον τζιαι το πκιώμα"

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Επιστημονικόν απάνθισμα

Ο βίλλος που εγίνηκεν μια ννύχταν επιστήμων
του πούττου αποφάσισε να γίνει ο ειδήμων.
-------------------------------------------------------------
Μια βίλλα στο εργαστήριο, τζιαι κάμνει έναν καπούττο
Να μεν χαλά τη γλυκασσιάν που νώθει που τον πούττο.
-----------------------------------------------------------------
Μια βίλλα στο εργαστήριο τζιαι κάμνει φορτιστή
Να μέν θέλει μιαν ώραν, να ξανασηκωστεί.
----------------------------------------------------------------
Μια βίλλα στο εργαστήριον κάμνει μηχανικήν
όπως τον μετροπόντικαν τζιαι θκιάφφει το πουττίν.
--------------------------------------------------------
Μια βίλλα στο εργαστήριο, πείραμαν αντακώννει
Να κρυανίσκει το πουττίν να μεν πολλωπυρώννει.

Την ώραν που κουσπά, τζιαι μέσα του παλιώννει
Όι βίλλα να είσαι, μα τζιαι αρσάλιν, λιώννει.

Τζ'αφούσον εβαρέθηκεν του πούττον να τον θύμα
Εσκέφτην σιεηττάνικα,κάμνει πάγον το χύμα!

-----------------------------------------------------------
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Antechinus spp.

Ακούστε για τον ποντικό τζιείνον στην Αστραλία
γαμμήσσια κάμνει άγρια λαλώ σας που τα λλία

Μαύρος ενι ο νούρος του,πυκνά εν τα μαλλιά του
Έσσιει μιαν μούττην τρίγωνην τζιαι πούγκαν στην τζιοιλιά του

Άπαξ εννάρτει εποχή, που εννα ζευκαρώσει
τ'αρτζίθκια του εν τούμπανον τζιαι πρέπει να φκιορώσει

Πεντάωρα-Δεκάωρα, κουσπά,μπορεί περίτου,
Χύνει ξανά,τζ' αλλή ξανά, ώσπου να φκ΄ή ψυσσιή του

Ρε ποντικέ ζοππόβορτε, ίντα γαμείς καπάλι;
τζιαι τη ζωή σου κάμνεις την για το πουττί χαλάλι;

Πάρε παμόν τζιαι άννοιξε να πιείς καμιάν πυρούα
Μέν κρώννεσαι της στρίνας πο'σσιει η ποντικούα

Τζ'αννέν ο κάματος πολλής τζ'η βίλλα υποφέρει,
Κάμε εναν διάλειμμαν,φάε κανα κκιοφτέρι.

Τζιαι τζιείν'τη πούγκαν σου δωκεν ρε ποντικέ ο πλάστης
να χώννεις κάνναν πωρικόν ίντα 'μπου εφαντάστης;

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Ελβετικό-γαστριμαργικό


Την βίλλα μου εβούττησα, μες του τυρκού τον λούκκο.
Για να 'σσιεις τσίλλημαν κορού, με το κρασί σου βούκκο.