Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

εσσιέσαμεν πάνω μας

το μυλλωμένον πό 'γραψα προχτές άξξιπα εξίασά το
τζιαι το χαρτί που έγραφα ,γαμώτα! έχασά το

έτσι παθαίννεις γάδαρε αδδέν τα συσταρίζεις
νεκάτωννε ποτζιεί ποδά τζιαι μεν ασσιχτιρίζεις

άξξιππα όμως σκέφτουμαι πως έν ηταν τυχαίο
εν για τον κώλον πο 'γραφα, λαλείς να ταν μοιραίο;

άλλον πρέπει να σκέφτουμαι ,τζιαι το παλιόν καθόλου
γιατί ήτουν μια ξιμαρισσιά,γιατί ήτουν του κώλου.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Αφιερωμένο

Ετέλειωσεν ρε φίλε μου τζιαι τούτη η καριέρα
τα γρόνια ήτουν δροσερά περνούν σαν τον αέρα

Γυρεύκουν σε οι κορασσιές κλαίουν τζιαι νεκαλιούνται
εννάβρουν άλλον σαν εσέ να ικανοποιούνται;

Εσού έπρεπεν φίλε μου να έζιες μεσ-σε τσόντα
ούλλες να τους να τυλίουνταν απου την ανακόντα

Επήες πίσω στο χωρκόν τζιαι ενν' αννοίξεις σπίτι
εθθα γυρίζεις τζιεί τζιαι δά όπως εναν κοπρίτη

Μιάλες φουρτούνες έχουσιν τα μιάλα τα βαπόρκα
καλήν σου τύχη φίλε μου,να αντέξεις τούντα ζόρκα

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Η αχαριστία (σαν το ξένον έν έσσιει)

Mιαλλύτερον ελάττωμα σε τούντην κοινωνία
νομίζω εν τζιαι βρίσκεις που την αχαριστία

Εν τζιαι φακκώ εγιώ πενιάν,λαλώ σου το στα ίσια
αλλά χαλά η γέριμη τα σπιτικά γαμήσια

Κάτω που τα σεντόνια σου αν έσσιεις καστανή
Αξξιπα σκουλουτζιάζεσαι να 'βρεις τζιαι μια ξαθθήν

Αμαν σου καιλούν λαλώ, Κυπραίες μαυρομάλλες
εσού θέλεις να μάθεις για τες φυλές τες άλλες.

Αμαν η ειδικότης σου, εν πάνω στες Ρωσσίδες
τρώει σε το τέρτι σου,κυπραία εν τζιαι είδες

Αμαν χορτάσεις κάποτε λογιών-λογιών ασπρούες
θέλεις να δείς ίντα πουττίν έχουν οι Κινεζούες

Τζιαι μιαν μαυρού αφρικανή έθθεν να φκάλεις σκάρτη
Αρκέφκεις το σημάθκιασμα, πινέζες πασ' το χάρτη

Αρέσκει σου ρε σιύλλε ν'ακουεις ξένη γλώσσα
την ώραν που κουσπάς τα λόγια ναν καμπόσα

έν τζι'άγρωνίζεις σάτυρε το νόημα να φκάλεις
το μόνο που σε κόφτει την βίλλα σου να βάλεις

Την ίσσιαν να βρεις έμπορεις είσαι σαντανωμένος
γιατί ο νούς σου εν μιτσής μα τζιαι σακκατεμένος

Τούντην που έσσιεις άπληστε πρέπει ν'απολαβάννεις
τζιαι κάθε μέρα που μπορείς τες καύλες σου να κάμνεις

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

οι γέροι

Το καλοτζιαίριν έφτασεν χαπάριν αν το πήρες
τζι'οι κορασσιές στες στράτες γυρίζουσιν τιτσίρες

Θωρούν τες τζιαι οι γέροντες τάχατες πως θυμώννουν
τα γρόνια τα πολλά την βίλλαν μαραζώννουν

Που μέσα ξιτιμάζουν , γλήορα εγεννηθήκαν
γρόνους πολλούς πρωτύττερα , τάχα αδικηθήκαν

Γιατί που ήτουν νέοι, έν εθωρούσαν ζάμπες
τωρά με τες μιττσιές αυτέννουν τους οι λάμπες

έσσιει όμως τζιαι κάμποσους που πίννουσιν βιάκρα
καμιά εν τζιαι σκαρτάρουσιν γαμούσιν που την άκρα

Κινέζες,ερυθρόδερμες,μαύρες μα τζιαι ξαθθούες
ο γέρος έθθα αρνηθεί, φτάννει ναν ευκολούες

εμείνασιν τζιαι οι μιτσιοί να ψάχνουσιν πλουσία
έν έπηξεν ο νούς τους,τζιαι χάννουν την ουσία.

μάχουνται που το ίττερνετ να εύρουσιν γενέκα
τζι'οι γέροι εν προκάμνουσιν, γαμούν τες δέκα-δέκα.

στη σκάλα βούρα σκάπουλλε αθθ'εν να δεις χαίριν.
παρέτα το worcraft ,πάεννε παναύριν