Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

λεσβιακό.

είδες ποττέ ανάσσιελα πουττίν πάνω στο στρώμα
τζ'αλλόναν ναν βυζακωτόν πουπάνω με το στόμαν

να γλύφει τζιαι να το ρουφά με τέγνην τζιαι με χάρη
να μεν ινιωθει ποστασσιά να μεν παίρνει χαπάρι;

να μεν φακκά τες πατσαρκές άτσαλα στα καπούλια
αμμά να γλύφει τρυφερά όπως κολλούν τα ππούλλια;

Άπαξ τζ'αρκέψουν τρίψιμον τζιαι φκάλλουσιν αζίνες
αρκέφκουν μιάλον κρώξιμον περίτου που τες σσιήνες

έσσιει τζαι κάτι ανώμαλους γι΄ αδρώπους τους λαλούσιν
αντίς να τες μουντάρουν κάθουνται τζιαι θωρούσιν

τζινούρκες τέγνες έφερεν στον τόπον η Ευρώπη
να κάμνουν πράξην θυληκά τζιαι να θωρούν οι αδρώποι.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Aποκριάτικο

Η βίλλα μου επαρίστανεν στες μάσκες τον σουσσιούκκον
για να γελά στες κοραασσιές τζιαι να τον βάλλουν βούκκον.