Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

ανωνυμια

αλλάξαν φίλε οι τζιαιροί,τζιαι έννεν όπως πρώτα
το ύποπτό σου παρελθόν κανένας εν αρώτα

μπαίννουν μέσα στο ίττερνετ τζιαι άξιππα σε βρίσκουν
τζιαι οι παλιές ξιμαρισσιές στο σκότος εν μηνίσκουν

ούλλες οι καύτζιες οι παλιές θέλουν να σε καρφώσουν
παλιές φωτογραφίες σου στο φέιζμπουκ θα χώσουν

άλλες στα εισερχόμενα μήνυμαν θα σου πέψουν
αν τύχει τζ'εν αγάμητες παιχνίδιν ενν'αρκέψουν

αμαν τους κάτσει έθθα πουν,όι, να σε χωρίσουν
να σ'αππηήσουν νακκουρίν τζιαι να σε παρετήσουν

ο πονεμένος έρωτας για να σε σικκηρτίσει
θα φκάλει εις το ίντερνετ βίτεο που γαμήσι

θα είσαι περιπέξιμο μες του χωρκού τες στράτες
τζ'εννα λυσσιάσουν πάνω σου οι ππούστιες τζ'σιηράτες

εννα σου κόψει ο παπάς τη θείαν κοινωνίαν
ανέκδοτο στον καφενέ εννα γενεί_ η ιστορία

λαλώ σου εν μηνίσκουσιν κρυφές οι αλητείες
τζιαι εννα φκούσιν στον αφρόν ούλλες οι ιστορίες

μα έννεν μόνον άσσιημα γιατ'έσσιει τζιαι καλά
ζούμε σε κόσμο διαφανήν τζ'εν ούλλα φανερά

παρα να κρύφεις τα παλιά λάλειννε την αλήθκεια
τζ'όσους σε κατακρίνουσιν,γράφε τους εις τ'αρρτζίθκια