Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Η βίλλα του κάπρου

Άμαν να δείς την βίλλαν που έσσιει ένας κάπρος
Τότε 'ννα καταλάβεις γιατί λαλούν εν μάστρος

έννεν όπως του άππαρου, πον όπως το παλλούτζι
μα ούτε σαν του γάρου πον ίσσια με μαρκούτζι

τζιαι ούτε έσσιει κόκκαλον όπως έσσιει ο σσιύλος
είναι ο πιο παράξενος τούτης της πλάσης βίλλος

Σαν το αννοιχτήριν του κρασσιού έσσιει ο καημένος
Ο πλάστης που το έκαμεν πρέπει να 'τουν πιωμένος