Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Γιορτή του κρασιού

Αμαν σταλώσει η σπορά πον΄μέσα στα σταφύκια
σουσιούκκος ποταβρίζεται με σπάο τζιαι καρύθκια
στο πατητήρι που τρυά, τσιλλά τζιαι κολυμπώννει
πνίεται μες το έψημαν αλλα'έν τζιαι μετανώννει
σαν φτύσει τες κοκκόνες μόνον 'ννα ησυχάσει
γίνεται τέλλια ππαλουζζές τζιαι κρύφκει ωσπου πνάσει