Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Αμολόητες παραντζιελλιές

Εβαρ'μου φτίν, κόρη μιτσιά τζ'εννα σου παραντζιείλω
 θκυο λόγια-ξιμαρόλοα,άκου που έναν φίλο

Λαλώ σου το τζιαι κρώστου μου πως έννεν παναύρι
Μέν το διάς ποτζιεί-ποδά αθθέν να δείς χαίριν

Πάνω στην πράξην έν'τζιαι 'σσιει, μήτε σωστόν τζιαι λάθος
τζιαι ούλλα επιτρέπουνται, σαν είσαι πας το πάθος

Να κάμνεις τα χαττίρκα του πουπάνω τζιαι πουκάτω
Πο'ννα σου τύχει ν'αρμαστείς, με άδρωπον βαρβάτο

Κράτηννε το στομάσσιιν του για πάντα ναν γιομάτο
Τζ' όφτζιερον το δισάτσιιν του, πο'σσιει ποτζεί πουκάτω

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Γενοβέζικο (Putta Genovese)


Άπαξ τζ’εβρέθεις μέσα του,τζ’ύστερα που ξεβέννεις
Πάλε είσαι ο σκλάβος του τζ’ ας μέν καταλαββαίννεις.

Νομίζεις είσαι άρκοντας, την τύχη σου ορίζεις
Τζιείνον κρατά τη μουτταρκά, τζ’ας μέν το αγρωνίζεις.

Χαρκιέσαι πως το σώμαν σου εν μανιχά δικό’σου
Μα’ν’ κολλημένος μέσα του για πάντα ο μυαλός σου

Πόξω του εν ανέμελον, μέσα κοχλά τζιαι βράζει
Τζ’ ούλλα της πλάσης τα χτηνά τζιείνον εξουσιάζει

Χαρκούμαι εν το μιαλλύττερον, ναρκωτικόν του κόσμου
Την ώραν που το σσιέρουμαι, ο κόσμος εν δικός μου

*Γενοβα 6/2014