Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

bi

θέλεις να πείς κόρη κορού, τωρά που είσαι bi, πως οτ'έν σαντανώννεσαι το πράμαν 'ντάλως πάει;

το σσιιέριν σου στη βούρκαν τζιαι πιάννεις εις την τύχη
πουττίν σαν το τραντάφυλλον ή βίλλον έναν πήχυ;;;