Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Στον Μιχαλάκη και τον Θίασο

Μιχάλη μου καυλάντη μου που 'σαι καλόν κοπέλλι
που είσαι τζιαι αθκιασερός να παίζεις Καμπανέλλη

Μες των θαυμάτων την αυλή παίζεις εναν ωραίο
τον ρόλον του αχάπαρου τον τέλλεια τελευταίο

ξίχασ'τα λόγια τα πασσιά π'ακούεις κάθε μέρα
βιλλιές σσσιηστές κατσσιαριστές που σσιήζουν τον αέρα

αθθέλεις Μιχαλάκη μου λίρες τζιαι πρώτο ρόλο
να δώκεις την ψυσσιή σου,αλλά τζιαι λλιόν κώλο