Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Σύντομο Αγγειολογικό-σεξουαλικοδυσλειτουργικό μυλλωμένο

Γιατί τρώεις τα βούτυρα,τες πίττες, τις πισσίες
Αφούς το ξέρεις εν γαμούν ρε φίλε οι πασσίες.

άμαν να πκιάει μυλλωσιές,έθθεν να τραουδήσει
εννα ψοφήσει ο βίλλος σου, θα βάλει ρουμανίσι