Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Η δύναμη του μυαλού

 έθελα να'μουν μέντταλιστ μόνο για ένα μήνα
να φέρνω με τα μάθθκια μου στες κορασσιές τη στρίνα

ξέρετε, έθθα εζάωννα πηρούνια-κουταλούθκια
θα έκαμνα ξιμαρισσιές τζιαι όι μουσκουρούθκια

θα έστρωννα την άτιμην την πόρνην κοινωνία
γαμήσιν νά 'σσιει κάμποσον τζιαι όι αδικία

να τρέχουνται οι όξινες βίλλον να πεθυμούσιν
να μεν κάμνουν τες δύσκολες τζιαι να διορθωθούσιν

τζιείνοι που εν αξόρτωτοι με βίλλαν ψοφηζμένη
να έβρρουν το χαμόγελο τζιαι τζιείνη κουρτισμένη

ούλα εννα δουλεύκουσιν  ελβετικόν ρολόιν
ναν η ζωή μας χάχχανον τζιαι όι μοιρολόιν

4 σχόλια: